QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA VÀ KÍCH THƯỚC ,CÂN NẶNG XEM Ở ĐÂY

Dịch Vụ

QUY ĐỊNH ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA VÀ KÍCH THƯỚC ,CÂN NẶNG XEM Ở ĐÂY

1 - Khối lượng kích thước gói hàng

Kích thước các chiều gói hàng không vượt quá 35cm , cân nặng không vượt quá 3kg nếu vượt sẽ tính thành 2 đơn bình thường 

Hàng hóa để kinh doanh phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; Khai báo đúng và đầy đủ tên, chủng loại, tình trạng cũ mới hỏng, giá trị hàng hóa lên gói hàng.

Chất lỏng, chất bột, hàng thủy tinh, sành sứ phải đóng gói bảo đảm không hư hỏng đổ vỡ, ô nhiễm hàng hóa gửi khác.Dichvugiaohang.com.vn không chịu trách nhiệm trong việc hư hỏng, đổ vỡ, suy suyễn hàng hóa chất lỏng để chai thủy tinh, hàng thủy tinh, sành sứ, hàng dễ vỡ.

Đối với các hàng hoá giá trị cao thì việc vận chuyển sẽ có rất nhiều rủi ro, nên Dichvugiaohang.com.vn có các mức bảo hiểm đối với từng mức giá trị. Bảo hiểm này không bắt buộc. Tuy nhiên, trong trường hợp không mua bảo hiểm hàng hóa, nếu xảy ra vấn đề đối với hàng hoá Dichvugiaohang.com.vn chỉ có thể bồi thường 4 lần giá trị gói cước giao hàng hoặc 100% giá trị đơn hàng (đối với hàng hóa có kê khai giá trị) nhưng không vượt quá 3 triệu đồng.

Đối với hàng hóa có khối lượng và kích thước quá khổ: Dichvugiaohang.com.vn giao hàng chủ yếu bằng xe máy, nên các hàng có kích thước lớn gây nguy hiểm, cản trở giao thông sẽ rất khó để vận chuyển. Các Hàng hoá vượt kích thước tối đa phải chia ra thành nhiều gói nhỏ phù hợp kích thước quy định thì Dichvugiaohang.com.vn mới có thể nhận giao và mỗi gói được tính theo cước phí của một đơn hàng.