CÁC HÀNG HÓA CẤM GỬU VÀ CẤM GIAO XEM Ở ĐÂY

Dịch Vụ

CÁC HÀNG HÓA CẤM GỬU VÀ CẤM GIAO XEM Ở ĐÂY

1 - Các mặt hàng không nhận và không giao hàng

       Thuốc phiện, hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy, kích thích thần kinh; vũ khí, đạn dược trang thiết bị quân sự; các loại văn hóa phẩm đồi trị, phản động ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại nhà nước XHCN Việt Nam; Vật hoặc chất dễ cháy, dễ nổ, các chất gây nguy hiểm hoặc mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường; Các loại vật phẩm, hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh; Vật phẩm hàng hóa cấm nhập khẩu vào nước nhận theo thông báo của liên minh Bưu chính thế giới, tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền, vàng, bạc, đá quý để gửi trong bưu gửi.

Các loại pháo;

Các loại động thực vật, thủy hải sản tươi sống.

Trái cây hoa quả tươi.

Các chất lỏng, hàng thủy tinh, sành sứ hàng hóa dễ bể vỡ.